ALUND

Alundum (z anglického alundumového.) (Alundum z angl.) - v USA názov korund technickej literatúry.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.