Althusser (Althusser) Louis

ALTUSSER (althusser) Louis (1918-90) - francúzsky filozof. Hlavné diela o dejinách filozofie, teórii vedomostí, dialektike a historickom materializme. Althusserove názory sa približujú myšlienkam štrukturalizmu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.