Allelopathy

alelopatia (z gréckeho allelon -. vzájomne a ... Patiala) - rušenie rastliny na seba (spomalenie rastu, kvetinové, atď.), v dôsledku separácie prostredí rôznych organických látok .. (antibiotiká, phytoncidy atď.).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.