Ryazanov Alexander

Ryazanov Alexander (1817-1888), architekt. Pracoval som v Moskve (vrátane 1872-83 ako asistent a zástupca KA Ton pri stavbe chrámu Krista Spasiteľa) a Petrohrade; od roku 1870 predseda Petrohradskej spoločnosti architektov. V budovách kombinovaných styling vonkajší vzhľad budovy v duchu talianskej renesancie a nádheru výzdoby interiéru s racionalitou a urbanistické riešenie (Palác veľkokniežaťa Vladimíra Alexandroviča v Petrohrade, 1867-72, teraz House of Scientists).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.