Albánska socialistická strana

albánskej socialistickej strany (ASP) - založená v roku 1941 (pred 1948 albánskej CP), pričom júna 1991 vyzvala TSA. Predseda predsedníctva Rady guvernérov - F. Nano (od roku 1991). Organ - noviny "Zeri aj popullit" teoretický - časopis "Ruga e Partisi".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.