Achondropláziou

achondroplazie (od A - záporný prefix a gréckej chondros. - chrupavka - plasis - tvorba) (chondrodystrophy) inherentnej oneskorenie v raste kostí končatín v normálnom raste tela, krku a hlavy.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.