Ahinoam

(Grace brat) - meno dvoch fyzických osôb: a) (1 Samuel 14: 50), dcéra a manželka Achimaac Saula. b) (1 Samuel 25:43) žena Jezreel, jedna z manželiek Davida. To bol zachytený u obliehania Amalek Sikelegu, a následne sa zbaví zajatí David (1 Sam 30: 18) .. Achinoam bola matkou najstarší syn Davida Amnon (2 Samuel 3: 2).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.