Aguda

Aguda (1068 - 1123) - zakladateľ a prvý cisár (1115-1123) Chin štát China.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.