Agrippina Rzhevskaya

Agrippina Rzhevskaya (13 palcov) - princezná, manželka svätého kniežaťa Vladimíra Rzhevsky. Pamäť v pravoslávnej cirkvi 15. júla (28).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.