AGONY

AGONY (z gréckeho Agonia -. Relax) - konečná (terminálny) momenty života pred klinickou smrťou. Zmeny v období agónie, ako aj klinické (na rozdiel od biologickej) smrti, v niektorých prípadoch reverzibilné, na ktorých je založená resuscitácia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.