Agogika

agogika (z gréckeho Agogo -. Divestície) - v hudobné vystúpenia malých odchýlok od sady tempo pre umelecké účely.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.