AGENT

AGENT (z latinského agens - rod n agentis - rokovania ...), osoba, ktorá koná v mene a v záujme každého; zástupca inštitúcie, organizácie atď., ktorý vykonáva úlohy (povolené); tajný spravodajský dôstojník štátu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.