AGDASH

Agdash - mesto (od roku 1900) v Azerbajdžane, v blízkosti železnice. -e. Art. Laki. 20, 2 tisíc obyvateľov (1991). Zariadenie na čistenie bavlny, mliečne rastliny atď. Známe od 16. storočia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.