AGAVVA Izmaelský

AGAVVA (Avvas) Izmaelský - Sýria (5 in.), The Christian mních púšte, pracoval v sýrskej púšti; žiak mnícha Eusebius zo Sýrie. Pamäť v pravoslávnej cirkvi 22. novembra (5. decembra).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.