Agape Gazy

Agape Gazy - Caesarea (Palestína), kresťanský mučeník poškodený Caesarea v Palestíne v prenasledovaní Diokleciána (303 v mysli.). Pamäť v pravoslávnej cirkvi 15. marca (28).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.