WIND POWER

aerodynamická sila - sila, s ktorou plynné médium pôsobí na pohybujúce sa ploche pevného telesa s nimi (napr krídle (napríklad vzduch.). lietadiel). Plná aerodynamická sila (nazývaná celkový aerodynamický odpor) sa dá rozložiť na aerodynamický odpor, zdvih a bočnú silu kolmo k prvým dvom.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.