Vrcholový

apical (latinsky apex. - Tip) - v biológii - Apex, ktorý sa nachádza na vrchole alebo k nemu patrí, smerom nahor, napr. apikálne strieľať v rastlinách. St. Bazálna.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.