AKCIE

ACTINIES (sasanky) - skupina morských coelenterátov triedy koralových polypov. Pribl. 1500 druhov. Rozmery od niekoľkých milimetrov do 1,5 m. Jediné polypy bez skeletu; chapadla s bodavými bunkami. Najmä v tropických a subtropických moriach. Niektoré aktinie sú symbioti pustovníkov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.