Konal

OPENED -y; m. a f. Neschválené. O tom, kto nesúhlasí, spochybňuje. , dôrazne bráni svoj názor.

encyklopedický slovník. 2009.