ACCENT

ACCENT (lat Accentus -. Stres) - 1) cm napätie ..

2) Vlastnosti výslovnosti, osobitné pre rečníka nie v jeho rodnom jazyku.

3) Značka, ktorá označuje stres.

4) V hudbe - pridelenie, alebo zdôraznenie akord zvuk vďaka svojmu dynamickému zisk, alebo zvýšiť dobu trvania zmeny harmónie tónu, smer pohybu melodické, atď

Collegiate Dictionary .. 2000.