Absolútne neutrálne častice

absolútne neutrálnych častíc (neutrálne častice true) - elementárne častice alebo častice viazané systému, v ktorých sú všetky vlastnosti, ktoré odlišujú častice z antičastice sú nula; Preto je absolútne neutrálna častica identická s jej antičasticou. Príklady: fotón, neutrálny pi-mesón, pozitron.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.