Absolútny výkon

ALL-UNION -th; St. Book. Neobmedzená sila. V. monarcha. V. monopoly.

encyklopedický slovník. 2009.