Abel Harry Izrailevich

Harry Izrailevich Abel (1928 str.) - ruský imunológ, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied od roku 1987). Objavil syntézu embryonálnych proteínov (-fetoproteínov) nádormi. Výskum vývoja teoretických základov imunodiagnostiky v onkológii. Štátna cena ZSSR (1978).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.