Abel

, Abel (závan bezvýznamnosť) (Gn 4.: 2, 4, 8, 9, Mat 23: 35; Onion 11: 51 Eur 11: 4; Eur 12: 24) - mladší syn Adam a Eva priniesla Boha prijateľnejšie obetovať než Kain, jeho starší .... brat, za ktorý bol zabitý (1 Ján 3: 12).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.