Abalakin Victor Kuzmich

Abalakin Victor Kuzmich (narodený 1930) - ruský astronóm, člen korešpondent Ruskej akadémie vied. (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied od roku 1987). Pracuje na hviezdnej dynamike, ephemeriskej astronómii a nebeskej mechaniky. Štátna cena ZSSR (1982).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.