4 Králi. 23: 5

a dole modlárske kňaza, ktorého kráľovia Júdovi, aby kadil na výsostiach v mestách Judska av okolí Jeruzalema - a ktorí pálili kadidlo Baalovi, slnko a mesiac, a konštelácie, a všetkému vojsku nebeskému; 2 Chrono. 34: 33

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.