4 Králi. 23: 3

a kráľ stál na mieste vyšším, urobil pred Pánovej zmluvy - nasledovať Pána a jeho prikázania a jeho svedectvá a jeho ustanovenia sa všetkými jeho srdcom a celou svojou dušou, plniť slová zmluvy, ktoré sú zapísané v knihe tento. A všetok ľud vstúpil do zmluvy. Josh. 24: 25 3 Svet. 8: 22 2Pay. 15: 12

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.