4 Králi. 20: 4 - Čo je to ... 4Tsar. 20: 4? 2020

4 Králi. 20: 4 - Čo je to ... 4Tsar. 20: 4? 2020
Isaiah doteraz opustil mesto, pristúpila k nemu slovo Hospodinovo:

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.