4 Králi. 20: 17 je ... Čo je 4 králi. 20: 17? 2020

4 Králi. 20: 17 je ... Čo je 4 králi. 20: 17? 2020
Prišli dni a všetko, čo je v tvojom dome, bude prijaté a tvoji otcovia sa zhromaždia až do tohoto dňa do Babylona. nič nezostalo, hovorí Pán. 4 králi. 24: 13 2Pers. 32: 25 Jer. 52: 17

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.