4 Králi. 20: 14 je ... Čo je 4Kar. 20: 14? 2020

4 Králi. 20: 14 je ... Čo je 4Kar. 20: 14? 2020
Izaiáš prorok prišiel k kráľovi Ezechiášovi, a povedal mu: Čo títo ľudia hovoria, a odkiaľ prišli k tebe? A Chizkijáš povedal: Z krajiny ďalekej prišli z Babylonu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.