4 Králi. 20: 13

vyslyšal je Ezechiáš, ukázal im svoj dom striebra a zlata a voňavých vecí, aj obleky sú drahé, a celý dom zbroje svoje, a všetko, čo bolo v jeho pokladoch; nebola žiadna vec, ktorú by Ezechiáš neukázal vo svojom dome a vo všetkom jeho majetku. 2 Chrono. 32: 27

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.