4 Králi. 2: 7 je ... Čo je 4Kar. 2: 7? 2020

4 Králi. 2: 7 je ... Čo je 4Kar. 2: 7? 2020
Päťdesiat mužov z prorockých synov šli, a postavili sa naproti zďaleka, ale oni obaja zastavili sa u Jordánu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.