4 Králi. 2: 5 je ... Čo je 4Kar. 2: 5? 2020

4 Králi. 2: 5 je ... Čo je 4Kar. 2: 5? 2020
a synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a povedali mu :, Vieš, že Pán bude mať hlavu a zdvihnite nad tebou? Povedal: Ja tiež viem, mlč.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.