4 Králi. 2: 4 je ... Čo je 4Kar. 2: 4? 2020

4 Králi. 2: 4 je ... Čo je 4Kar. 2: 4? 2020
A Eliáš mu povedal: Elizeus, zostaň tu, lebo ma posiela Hospodin do Jericha. A povedal: Ako žije Hospodin a žije tvoja duša! Neopustím ťa. A prišli do Jericha. Deut. 34: 3

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.