4 Králi. 2: 16

A oni mu povedali: Hľa, tam je [us] , služobníci tvoji päťdesiat silných mužov; Nech idú a hľadajú svojho pána. Možno ho Pánov Duch odviedol a dal ho do jedného z hôr alebo do jednej z údolí. Povedal: Neposielajte.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.