4 Králi. 2: 14 je ... Čo je 4 králi. 2: 14? 2020

4 Králi. 2: 14 je ... Čo je 4 králi. 2: 14? 2020
a vzal plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho, udrel na vodu a povedal :, Kde je Hospodin, Boh Eliášov - On je najviac? A udrel vodu, rozdelila sa tu a tam a prešla Elizeom.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.