4 Králi. 2: 11 je ... Čo je 4Kar. 2: 11? 2020

4 Králi. 2: 11 je ... Čo je 4Kar. 2: 11? 2020
Keď šli a rozprávali si, že hľa, tam sa objavil voz ohnivý a ohnivé kone, a oddelil ich obaja, a Eliáš sa vrhol vo víchrice do neba.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.