4 Králi. 2: 10 je ... Čo je 4Kar. 2: 10? 2020

4 Králi. 2: 10 je ... Čo je 4Kar. 2: 10? 2020
A povedal: tvrdo sa pýtate. Ak vidíte, ako budem od vás odobrať, bude vám to tak, a ak nevidíte, nebude to.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.