4 Králi. 19: 8 je ... Čo je 4 králi. 19: 8? 2020

4 Králi. 19: 8 je ... Čo je 4 králi. 19: 8? 2020
Rabsáke vrátil, našiel assýrskeho kráľa an dobýva Libny; alebo počul, odišiel od Lachiša.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.