4 Králi. 19: 6 je ... Čo je 4Kar. 19: 6? 2020

4 Králi. 19: 6 je ... Čo je 4Kar. 19: 6? 2020
Izaiáš povedal k nim: Takto poviete svojmu pánovi: Toto hovorí Pán: Nebojte sa tých slov, ktoré si počul, že som bol hanobenie sluhovia asýrskeho kráľa.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.