4 Králi. 19: 4

možno buď Hospodin, tvoj Boh, počuje všetky slová najvyššieho čašníka, ktorého poslal assýrsky kráľ, jeho pán vyčítať živého Boha, a bude kárať slová, ktoré Hospodin, tvoj Boh, počul. Prineste rovnakú modlitbu za zvyšok, ktorí sú ešte nažive.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.