4 Králi. 19: 32 je ... Čo je 4Kar. 19: 32? 2020

4 Králi. 19: 32 je ... Čo je 4Kar. 19: 32? 2020
Preto takto hovorí Pán o asýrskom kráľovi: "Nepríde do tohto mesta a nebude tam hodiť šíp a neprišiel k nemu so štítom a nebude mu vylievať šachtu."

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.