4 Králi. 19: 27 je ... Čo je to 4Kar. 19: 27? 2020

4 Králi. 19: 27 je ... Čo je to 4Kar. 19: 27? 2020
Sedíš, ísť von, vchádzaš, viem všetko; [Viem] a tvoja mrzutosť proti mne.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.