4 Králi. 19: 12 je ... Čo je 4Kar. 19: 12? 2020

4 Králi. 19: 12 je ... Čo je 4Kar. 19: 12? 2020
bohovia národov, ktoré moji otcovia zničili, či už boli zachránení? [Či] Gozan a Haran a Rezeph a synov Eden, ktorí boli v Telassáre? 4 králi. 18: 33 2Pers. 32: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.