4 Králi. 18: 34 je ... Čo je 4 králi. 18: 34? 2020

4 Králi. 18: 34 je ... Čo je 4 králi. 18: 34? 2020
Kde sú bohovia Hamáta a Arpada? Kde sú bohovia Separvaima, Eny a Ivy? Zachránili som Samariu z mojej ruky?

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.