4 Králi. 18: 33 je ... Čo je 4Kar. 18: 33? 2020

4 Králi. 18: 33 je ... Čo je 4Kar. 18: 33? 2020
Mali sa bohovia národov, každý z jeho vlastných, spasení z ruky asýrskeho kráľa? 2 Chrono. 32: 13 Je. 36: 18

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.