4 Králi. 18: 32

Až prídem a nevezmem vás do krajiny podobnej vašej zemi, do zeme chleba a vína, krajiny viníc a krajiny oleja olivového a medu, a budete žiť a nezomriete nepočúvajte na Ezechiáša, kto ťa klame, hovorí:. "Pán nás zachráni"

Biblie Starého a nového zákona Sinoidalny preklady Biblie encyklopédia architekt ...... Nykifor, 1891.