4 Králi. 18: 31

Neposlúchajte Ezechiáša. Lebo takto hovorí assýrsky kráľ: uzavrieť mier so mnou, a vyjdite ku mne, a nech všetci jesť [ovocie] jeho vínnej révy a jeho figovník, nech každý, kto piť vodu zo svojej cisterny, 3Tsar. 4: 25

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.