4 Králi. 18: 21

Teraz premýšľate o opieraní sa o Egypt, o rozbitú hračku, ktorá, ak sa na ňu opiera, vchádza do jeho ruky a preniká. Toto je faraon, egyptský kráľ, pre všetkých, ktorí v neho veria. Isa. 20: 5 Is. 36: 6 Ez. 29: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.