4 Králi. 17: 31 je ... Čo je 4Kar. 17: 31? 2020

4 Králi. 17: 31 je ... Čo je 4Kar. 17: 31? 2020
Hevej urobili Nibchaza a Tartak, a Sefarvajimänia spálil svoje deti v ohni, aby Adrammelechovi a Anammelechovi, bohom Sefarvajimänov. Isa. 36: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.